Czy wiesz że…

JStarynkiewicz w okresie pełnienia obowi±zków prezydenta Warszawy, wszystkich swoich współpracowników karał za korupcję. Byli zwalniani ze skutkiem natychmiastowym. Trzy lata po ¶mierci Starynkiewicza, mieszkańcy Warszawy na trenie filtrów ufundowali mu pomnik na jego cze¶ć za zasługi, jakich dokonał dla miasta.

Rozmowy Posko-Ruskie

Podczas walk w trakcie II wojny ¶wiatowej, pracownicy filtrów udali się do głównego sztabu wojsk rosyjskich z pro¶b± o to, aby mogli zakręcić zawory wody doprowadzaj±ce j± do głównej rury pod mostem, który miał być bombardowany. Rosjanie wyrazili zgodę, co zapobiegło zniszczeniu filtrów. Rura została odbudowana w cztery tygodnie po bombardowaniu. Filtry znów mogły działać.

W czasie II wojny ¶wiatowej

W czasie II Wojny ¶wiatowej na teren filtrów spadły tylko dwie bomby. Stało się tak za spraw± najzwyklejszego przypadku. Rosjanie zapragnęli zniszczyć niemieck± bazę s±siaduj±c± z Filtrami warszawskimi. Niestety chybili, a obie bomby uderzyły w warszawski zabytek. Filtry jednak przetrwały niemal nieuszkodzone – dzięki swej innowacyjnej konstrukcji.

I to już 125 lat temu…

Na terenie filtrów znajduje się wieża ci¶nień, która w pierwszych latach działania filtrów zaopatrywała miasto w wodę. Ogrzewano j± piecem węglowym, aby wytworzyć ci¶nienie na terenie filtrów. Wtedy, nawet zim±, było ciepło a na trawie nie leżał ¶nieg.


Tre¶ci zawarte na stronie pobrane z http://pl.wikipedia.org

Design by flankerds.com